Cursos para Ocupados

Financiados por:
 

CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Máis información

Código: COML001PO

Nº Horas: 20 horas

Modalidad: Presencial + Teleformación

Localidades:

 • Profesionais Da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – O Porriño (Pontevedra), Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo
 • Unfocopro SL – Granada

ADR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (BÁSICO)

Máis información

Código: TMVI002PO

Nº Horas: 24 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya – Barcelona
 • Profesionais Da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – O Porriño (Pontevedra), Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo
 • Centro de Educación Vial REKORD – Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL –  Granada
 • Rubén Castro Iglesias –  Mieres (Asturias)
 • Formación Vial Genil SL – Granada, Ogijares (Granada)
 • Centro de Formación en Tecn. de Ttes. y Seguridad Vial SL – Madrid
 • Autoescuela Gala SL – Madrid

ADR TRANSPORTE MATERIAS PELIGROSAS EN CISTERNAS, CONTENEDORES CISTERNA O VEHÍCULOS

Máis información

Código: TMVI003PO

Nº Horas: 12 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya – Barcelona
 • Centro de Educación Vial REKORD – Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Rubén Castro Iglesias – Mieres (Asturias)
 • Formación Vial Genil SL – Granada
 • Centro de Formación en Tecn. de Ttes. y Seguridad Vial Sl – Madrid
 • Autoescuela Gala SL – Madrid

CUALIFICACIÓN INICIAL DE CONDUCTORES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (CAP)

Máis información

Código: TMVI010PO

Nº Horas: 140 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya – Barcelona
 • Profesionais Da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) –  Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo
 • Centro de Educación Vial REKORD – Santurtzi (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Centro de Educación Vial San José SL – Getafe (Madrid)
 • Formación Vial Genil SL – Granada
 • Centro de Formación en Tecn. de Ttes. y Seguridad Vial  –  Madrid

CONDUCCIÓN RACIONAL, ECONÓMICA Y SEGURA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Máis información

Código: TMVI016PO

Nº Horas: 8 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Profesionais Da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) –  O Porriño (Pontevedra), Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo
 • Centro de Educación Vial REKORD – Santurtzi (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Centro de Educación Vial San José SL – Getafe (Madrid)
 • Rubén Castro Iglesias –  Mieres (Asturias)
 • Formación Vial Genil SL – Granada
 • Centro de Formación en Tecn. de Ttes. y Seguridad Vial  –  Madrid

FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATORIA PARA CONDUCTORES CAP (CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL)

Máis información

Código: TMVI026PO

Nº Horas: 35 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya – Barcelona
 • Profesionais Da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) –  Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo
 • Centro de Educación Vial REKORD – Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Centro de Educación Vial San José SL – Getafe (Madrid)
 • Rubén Castro Iglesias – Mieres, Gijón (Asturias)
 • Formación Vial Genil SL – Granada, Ogijares (Granada)
 • Autoescuela Gala SL – Madrid
 • Centro de Formación en Tecn. de Ttes. y Seguridad Vial  –  Madrid

TACÓGRAFO DIGITAL

Máis información

Código: TMVI033PO

Nº Horas: 30 horas

Modalidad: Presencial + Teleformación

Localidades:

 • Unfocopro SL – Granada, Ogíjares (Granada)

ESTIBA Y SUJECIÓN DE LAS MERCANCÍAS

Máis información

Código: TMVI051PO

Nº Horas: 40 horas

Modalidad: Presencial + Teleformación

Localidades:

 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada, Ogíjares (Granada)

FORMACIÓN INTEGRAL PARA CONDUCTORES PROFESIONALES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Máis información

Código: TMVI053PO

Nº Horas: 420 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Profesionais da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – O Porriño (Pontevedra)
 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Rubén Castro Iglesias – Mieres (Asturias)
 • Autoescuela Gala SL – Madrid

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CONDUCTORES PROFESIONALES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Máis información

Código: TMVI054PO

Nº Horas: 230 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Unfocopro SL – Granada, Ogíjares (Granada)

ADR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (BÁSICO) RENOVACIÓN

Máis información

Código: TMVI053PO

Nº Horas: 420 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Profesionais da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – O Porriño (Pontevedra)
 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Rubén Castro Iglesias – Mieres (Asturias)
 • Autoescuela Gala SL – Madrid

ADR TRANSPORTE EN CISTERNAS, CONTENEDORES CISTERNA O VEHÍCULOS BATERÍA – RENOVACIÓN

Máis información

Código: TMVI053PO

Nº Horas: 420 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Profesionais da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – O Porriño (Pontevedra)
 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Rubén Castro Iglesias – Mieres (Asturias)
 • Autoescuela Gala SL – Madrid

CUALIFICACIÓN INICIAL DE CONDUCTORES PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS (CAP)

Máis información

Código: TMVI009PO

Nº Horas: 140 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada
 • Centro de Educación Vial San José SL – Getafe (Madrid)
 • Formación Vial Genil SL –  Granada

CONDUCCIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

Máis información

Código: TMVI011PO

Nº Horas: 130 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Unfocopro SL – Granada
 • Profesionais da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL – Vigo (Pontevedra)

CONDUCCIÓN EFICIENTE

Máis información

Código: TMVI013PO

Nº Horas: 40 horas

Modalidad: Presencial

Localidades:

 • Profesionais da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo,
 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)

INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO LOGÍSTICO

Máis información

Código: COML004PO

Nº Horas: 8 horas

Modalidad: Presencial + Teleformación

Localidades:

 • Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya – Barcelona
 • Profesionais da Innovación Xestión Empresarial e Formación SL (PIXFOR) – O Porriño (Pontevedra), Santiago (A Coruña), San Cibrao das Viñas (Ourense), Lugo,
 • Centro de Educación Vial REKORD –  Santurtzi, Portugalete (Bizkaia)
 • Unfocopro SL – Granada, Ogijares (Granada)
 • Centro de Educación Vial San José SL – Getafe (Madrid)
 • Rubén Castro Iglesias – Mieres (Asturias)
 • Yolanda Santos Perez – Vigo (Pontevedra)
 • Formación  Vial Genil SL –  Granada, Ogijares (Granada)
 • Autoescuela Gala SL – Madrid
 • Centro de Formación en Tecn. de Ttes. y Seguridad Vial SL –  Madrid